PREGUNTES FREQÜENTS


» Quina diferència hi ha entre un animal vagabund, abandonat i una renúncia?

 • Vagabund: no du posat el microxip i no va acompanyat de cap persona. El propietari té 15 dies per recollir l’animal, passat aquest termini l’animal es donarà en adopció.
 • Abandonat: du posat el microxip però no va acompanyat de cap persona. Aquest animal no pot ser adoptat per una altra persona fins que el propietari no hi renunciï per escrit. En cas de no trobar el propietari, es publicarà al BOIB. Després d’haver-se publicat al BOIB el propietari té 8 dies per venir a recollir l’animal i passat aquest termini l’animal es donarà en adopció.
 • Renúncia: el propietari entrega l’animal a la canera municipal. Aquest animal es pot adoptar directament.

» Què he de fer si estic interessat en adoptar un animal?

Per adoptar un animal podeu venir directament a la canera. Hi haurà animals que es podran adoptar directament, altres animals no es podran adoptar fins que no hagin passat els terminis legals i altres que no són adoptables. Per adoptar-ne un s’han de reunir els següents requisits:

 • ser major d’edat
 • presentar el DNI el dia de l’adopció
 • abonar les taxes corresponents a la col·locació del xip, la vacuna antiràbica i el passaport.

ÉS MOLT RECOMANABLE QUE EL DIA DE L’ADOPCIÓ DUGUEU UN COLLAR I UNA CORRETJA O UN TRANSPORTIN.

» Què he de fer si trob un animal perdut?

Si trobau un animal perdut és molt important que NO el dugueu directament a la canera, l’heu de dur a les oficines de la Policia Local d’Inca (telèfon 871 91 46 00)

» Què he de fer per recuperar el meu ca de la canera?

Si hem recollit el vostre ca i heu confirmat que és a la canera municipal d’Inca, vos heu d’adreçar a l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament d’Inca. Allà haureu d’abonar les taxes de recollida, de col·locació del microxip/vacuna de ràbia (en cas que no els dugui posats) i  de manutenció. Vos faran una autorització que haureu de presentar en el moment de recollir l’animal. És recomanable que vos poseu en contacte amb la veterinària (telèfon 871 719772) abans d’anar a la canera.

» Què he de fer si vull entregar el meu animal a la canera?

Si viviu a Inca i ja no vos podeu fer càrrec del vostre ca o moix, el podeu entregar a la canera municipal. Aquest tràmit es pot fer directament a la canera. Haureu de firmar un document de renúncia i el document de canvi de dades del microxip (si el du posat). També haureu d’abonar les taxes de la renúncia en el mateix moment. És recomanable que entregueu la documentació de l’animal.

» Puc adreçar-me a la canera si necessit sacrificar el meu ca vell o malalt?

El sacrifici de cans vells o malats no és un servei que doni la canera. Per això el propietari ha d’anar a la seva clínica veterinària de confiança.

» És obligatori que el meu ca dugui el microxip i la vacuna de la ràbia?

 • Sí, és obligatori identificar els cans abans dels 3 mesos d’edat. És molt important que les dades que figurin al document del microxip estiguin sempre actualitzades. Si voleu més informació podeu consultar l’enllaç següent: Ordre 21/05/1999: Regulació de la identificació dels animals de companyia a les Illes Balears
 • Sí, és obligatori que els cans de més de tres mesos duguin posada la vacuna contra la ràbia i s’han de revacunar cada any.
 • El vostre veterinari de confiança vos assessorarà en tots aquests temes.

» Tinença d’animals potencialment perillosos

Enllaç a la informació sobre la tinença d’animals perillosos al municipi d’Inca

» Alguns consells

 • Hem de ser conscients de la responsabilitat que suposa tenir un animal.
 • Hem d’informar-nos prèviament sobre les necessitats de l’animal que volem tenir.
 • Hem de saber que un ca pot viure uns 15 anys o més. Deixar-lo a un centre d’acollida pot suposar un gran sofriment per a ell. Ho hem de pensar bé abans d’adquirir-lo.
 • Un ca ha de tenir sempre aigua a la seva disposició i ha de poder estar a l’ombra a l’estiu i a un lloc aïllat durant l’hivern.
 • És necessari dedicar-li temps al nostre animal per educar-lo.
 • Milers d’animals són abandonats anualment a les nostres illes. Hem de ser responsables i fer un bon control de natalitat del nostre animal de companyia.