QÜESTIONARI VOLUNTARIS

EL PRESENT FORMULARI SERÀ ENVIAT AL MAIL DE LA FUNDACIÓ NP,

I EN CAS D’ESSER SELECCIONAT COM A VOLUNTARI ES POSARAN EN

CONTACTE AMB VOSTÉ EN CAS DE PRECISAR MÉS DADES

* La informació recollida en aquest formulari serà tractada d’acord a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal